Personalen

Nettos viktigaste resurs är medarbetarna. Vi använder mycket kraft på att utbilda och utveckla våra medarbetare. Netto har egna interna kurser och utbildningar, men även genom interaktiv undervisning i butikerna. I våra butiker såväl som på huvudkontoret prioriterar vi att anställa lokala medarbetare. Vi sätter en ära i att utbilda och utveckla våra egna starka ledare.

Netto-butiken leds av en anställd butikschef. I en typisk Netto-butik anställs ca. 15 medarbetare fördelat på heltid och deltid.

Netto använder den senaste IT-teknologien i butikerna, vilket ger våra medarbetare möjlighet att använda så mycket tid som möjligt på kunderna. Det ska alltid finnas tid till att svara på frågor från kunderna och till ett leende. Våra medarbetare är effektiva, men är också uppmärksamma på, att kunderna skall vara i centrum. Vi vet, att låga priser inte är allt.