Etablering

Netto planerar att starta 25 nya butiker i Sverige per år.

Butikerna placeres i första omgången på eller söder om den linjen som går Göteborg-Jönköping-Västervik.

Butikerna placeras huvudsakligen i större orter och nära större bostadsområden. Netto etablerar sig gärna i stadskärnor och på goda trafikplaceringar, men aldrig i externa köpcentra. Vår filosofi är att vara nära kunderna.

Netto söker konstant nya etableringar – dels för nybyggnad av butiker men även för ombyggnad av lokaler för butik enligt Netto-konceptet.

Principer för byggnaders dimensioner och utformning är:

-         tomtens storlek: 2.500 - 3.00 kvm

-         standardstorlek byggnad är 700-800 kvm

-         säljyta är ca 550 kvm

-         byggnadsmåtten varierar; bredd 12.30 –20.30 m, och längd 34 upp till 55 meter

-         minimum 50 parkeringsplatser behövs (kan frångås i stadskärnor)